Reklamačný poriadok - kovoplastrj.sk

KOVOPLAST
Title
Title
Prejsť na obsah
Renáta Jacková – KOVOPLAST, prevádzka Obchodná 178, 07801 Sečovce,
tel.: 056 6686 476, mail: obchod@kovoplastrj.sk
                                                                    REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Zákazník: meno, adresa a tel. kontakt: ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Montáž výrobku vykonal:  meno, adresa a tel.kontakt: .................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum vyplnenia reklamačného protokolu: .............................................

Číslo a názov výrobku, dátum predaja               Počet  ks            Presný popis vady výrobku:______________________
________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyjadrenie výrobcu alebo servisu - riešenie


 

Dátum prijatia reklamácie: ............................                                          Dátum vybavenia reklamácie: ...................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Reklamačný technik: Kovoplast.
Príloha:   kópie dokladov o zakúpení výrobkov
Návrat na obsah